Share Code Curl Share V2 Pro

Code này gọn nhẹ dễ dàng sử dụng hơn code đã Share Trước Đó Trên Blog
Code By PhuocTrung V4 :)
Hướng Dẫn Sử Dụng Code

  1. DowLoad Code ở Phía Dưới
  2. Up File Vừa DowLoad Nên Host :D (Mình Có Bạn Host Cho Chạy Curl Like, Bot Like , Đủ Kiểu Mua Click Nút Liên Hệ cuối Bài Nhé )
  3. Tiếp Đến Config, Mở File Vừa Up Nên Host Con Fonfig Theo Hướng Dẫn Trong Code :D 

  • /* == ID tài khoản muốn tăng share == */
  • $user = 'VuTienAnh.Pro';
  • /* == Token tài khoản chứa page == */
  • $token = 'ViNa4U.Pro';
  • => Thay VuTienAnh.Pro Thành Id Tài Khoản Fb Của Bạn
  • => Thay ViNa4u.Pro Thành Token Tài Khoản Fb Chứa Page Đã Tạo( Lưu Ý Sử Dụng Token Iphone Full Quyền Get Token Tại Đây)
4. Xong Các Bạn Chạy Cron File Vừa Up! Hóng Nên Share!!


Xem phim online free, Phim Chiếu Rạp, HD VIETSUB