Hiển thị các bài đăng có nhãn Php - MySql. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Php - MySql. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Share Full Tài Liệu Lập Trình Uri Việt Nam

Xin chào, hôm nay blog sưu tầm được một số tài liệu về học lập trình, tổng hợp lại chia sẻ cho bạn nào có niềm đam mê về lập trình.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Code thống kê lượng người truy cập website bằng PHP không dùng MySQL

Xin Chào, Bạn đang muốn tạo mục thống kê lượt truy cập website của bạn, hôm nay blog sẽ chia sẻ cho bạn một code thống kê đơn giản lượt truy cập cũng như lượt online trên website của bạn.
Giới thiệu
Đây là các hàm thống kê, đếm số lượt truy cập theo IP:

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Share Code Shop Bán Đồ Dùng PHP và MySQL

Xin chào, Hôm nay blog VuTienAnh sẽ share cho bạn Source code PHP vs MySQL website ShopAround viết theo mô hình MVC, giao diện cực chất.


Thông tin thêm:
 • Ngôn ngữ PHP 5.0
 • Web Server XAMPP
 • phpMyAdmin 4.5.1
 • Kết nối CSDL bằng PDO
Demo : 

Hướng dẫn:
- Source có đi kèm file fashion.sql bạn vào php myadmin tạo database tên "fashion" rồi Import file fashion.sql vào để tạo CSDL. Nếu chạy mà bị lỗi kết nối thì các bạn chỉnh lại chuỗi kết nối trong file database.php ở thư mục Model nhé.

Theo ChuyenLapTrinh.Net

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Share Code Php API Simsimi

Xin chào, Hôm nay blog VuTienAnh sẽ lại tiếp tục share bộ code hot api sim free.

Code Gồm 2 Loại :

 • + Api Thường 
 • + APi Kèm Icon 
1. Api Sim Thường :
< ? php
$text = $_GET[NHI];
$act = "LOVE";
$check = $_GET[VTA];
if($check !== $act){
echo "Liên Hệ FB : -https://www.facebook.com/VTADZ.VN - Để Lấy Key Simsimi";
exit;
}
echo NA(LOVE($text));

function NA($data){
$data = preg_replace("/đụ|cặc|lồn|cặt|loz|buồi|địt/is", "***", $data);
return $data;
}

function LOVE($noidung) {
$key = '86c7ef71-d7d9-49a7-b956-6e31298de248'; 
     $curl = curl_init(); if (!$curl) exit;
     $headers = array(
      'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01',
      'Content-type: application/json; charset=utf-8',
      'Referer: http://vutienanh.pro',
      'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.5.13',
      'X-Requested-With: XMLHttpRequest'
     );
     curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://api.simsimi.com/request.p?key='.$key.'&lc=vn&ft=1.0&text='.urlencode($noidung));
     curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
     curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($curl);
$pharr = json_decode($result,true);
$phanhoi = $pharr[response];
if($phanhoi == '')
{
$a = array(' Em chưa được học câu đó - dạy cho em bằng ứng dụng SimSimi trên Android, iOS và Windows Phone nha ',' Cài đặt Bot SimSimi Miễn Phí Tại Website AuToBotFb.Com & Vip-Liker.Com <3 a="" anh="" b="array_rand($a,3);" c="" ch="" cho="" d="" em="" hi="" huhu="" i="" icon="" kh="" l="" n="" ng="" nh="" p="" ph="" phanhoi="" return="" tr="" u="" v="" vta="" y="">

2. Api Sim Icon : 
< ? php
$text = $_GET[NHI];
$act = "LOVE";
$check = $_GET[VTA];
if($check !== $act){
echo "Liên Hệ FB : -https://www.facebook.com/VTADZ.VN - Để Lấy Key Simsimi";
exit;
}
echo NA(LOVE($text));

function NA($data){
$data = preg_replace("/đụ|cặc|lồn|cặt|loz|buồi|địt/is", "***", $data);
return $data;
}

function LOVE($noidung) {
$key = 'e5fbeb60-09d7-40e3-96ef-7a6495da1832'; 
$curl = curl_init(); if (!$curl) exit;
$headers = array(
'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01',
'Content-type: application/json; charset=utf-8',
'Referer: http://vutienanh.pro',
'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; pl; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.5.13',
'X-Requested-With: XMLHttpRequest'
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://api.simsimi.com/request.p?key='.$key.'&lc=vn&ft=1.0&text='.urlencode($noidung));
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($curl);
$pharr = json_decode($result,true);
$phanhoi = $pharr[response];
$emo=array(
urldecode('%F3%BE%80%80'),
urldecode('%F3%BE%80%81'),
urldecode('%F3%BE%80%82'),
urldecode('%F3%BE%80%83'),
urldecode('%F3%BE%80%84'),
urldecode('%F3%BE%80%85'),
urldecode('%F3%BE%80%87'), 
urldecode('%F3%BE%80%B8'), 
urldecode('%F3%BE%80%BC'),
urldecode('%F3%BE%80%BD'),
urldecode('%F3%BE%80%BE'),
urldecode('%F3%BE%80%BF'),
urldecode('%F3%BE%81%80'),
urldecode('%F3%BE%81%81'),
urldecode('%F3%BE%81%82'),
urldecode('%F3%BE%81%83'),
urldecode('%F3%BE%81%85'),
urldecode('%F3%BE%81%86'),
urldecode('%F3%BE%81%87'),
urldecode('%F3%BE%81%88'),
urldecode('%F3%BE%81%89'), 
urldecode('%F3%BE%81%91'),
urldecode('%F3%BE%81%92'),
urldecode('%F3%BE%81%93'), 
urldecode('%F3%BE%86%90'),
urldecode('%F3%BE%86%91'),
urldecode('%F3%BE%86%92'),
urldecode('%F3%BE%86%93'),
urldecode('%F3%BE%86%94'),
urldecode('%F3%BE%86%96'),
urldecode('%F3%BE%86%9B'),
urldecode('%F3%BE%86%9C'),
urldecode('%F3%BE%86%9D'),
urldecode('%F3%BE%86%9E'),
urldecode('%F3%BE%86%A0'),
urldecode('%F3%BE%86%A1'),
urldecode('%F3%BE%86%A2'),
urldecode('%F3%BE%86%A4'),
urldecode('%F3%BE%86%A5'),
urldecode('%F3%BE%86%A6'),
urldecode('%F3%BE%86%A7'),
urldecode('%F3%BE%86%A8'),
urldecode('%F3%BE%86%A9'),
urldecode('%F3%BE%86%AA'),
urldecode('%F3%BE%86%AB'),
urldecode('%F3%BE%86%AE'),
urldecode('%F3%BE%86%AF'),
urldecode('%F3%BE%86%B0'),
urldecode('%F3%BE%86%B1'),
urldecode('%F3%BE%86%B2'),
urldecode('%F3%BE%86%B3'), 
urldecode('%F3%BE%86%B5'),
urldecode('%F3%BE%86%B6'),
urldecode('%F3%BE%86%B7'),
urldecode('%F3%BE%86%B8'),
urldecode('%F3%BE%86%BB'),
urldecode('%F3%BE%86%BC'),
urldecode('%F3%BE%86%BD'),
urldecode('%F3%BE%86%BE'),
urldecode('%F3%BE%86%BF'),
urldecode('%F3%BE%87%80'),
urldecode('%F3%BE%87%81'),
urldecode('%F3%BE%87%82'),
urldecode('%F3%BE%87%83'),
urldecode('%F3%BE%87%84'),
urldecode('%F3%BE%87%85'),
urldecode('%F3%BE%87%86'),
urldecode('%F3%BE%87%87'), 
urldecode('%F3%BE%87%88'),
urldecode('%F3%BE%87%89'),
urldecode('%F3%BE%87%8A'),
urldecode('%F3%BE%87%8B'),
urldecode('%F3%BE%87%8C'),
urldecode('%F3%BE%87%8D'),
urldecode('%F3%BE%87%8E'),
urldecode('%F3%BE%87%8F'),
urldecode('%F3%BE%87%90'),
urldecode('%F3%BE%87%91'),
urldecode('%F3%BE%87%92'),
urldecode('%F3%BE%87%93'),
urldecode('%F3%BE%87%94'),
urldecode('%F3%BE%87%95'),
urldecode('%F3%BE%87%96'),
urldecode('%F3%BE%87%97'),
urldecode('%F3%BE%87%98'),
urldecode('%F3%BE%87%99'),
urldecode('%F3%BE%87%9B'), 
urldecode('%F3%BE%8C%AC'),
urldecode('%F3%BE%8C%AD'),
urldecode('%F3%BE%8C%AE'),
urldecode('%F3%BE%8C%AF'),
urldecode('%F3%BE%8C%B0'),
urldecode('%F3%BE%8C%B2'),
urldecode('%F3%BE%8C%B3'),
urldecode('%F3%BE%8C%B4'),
urldecode('%F3%BE%8C%B6'),
urldecode('%F3%BE%8C%B8'),
urldecode('%F3%BE%8C%B9'),
urldecode('%F3%BE%8C%BA'),
urldecode('%F3%BE%8C%BB'),
urldecode('%F3%BE%8C%BC'),
urldecode('%F3%BE%8C%BD'),
urldecode('%F3%BE%8C%BE'),
urldecode('%F3%BE%8C%BF'), 
urldecode('%F3%BE%8C%A0'),
urldecode('%F3%BE%8C%A1'),
urldecode('%F3%BE%8C%A2'),
urldecode('%F3%BE%8C%A3'),
urldecode('%F3%BE%8C%A4'),
urldecode('%F3%BE%8C%A5'),
urldecode('%F3%BE%8C%A6'),
urldecode('%F3%BE%8C%A7'),
urldecode('%F3%BE%8C%A8'),
urldecode('%F3%BE%8C%A9'),
urldecode('%F3%BE%8C%AA'),
urldecode('%F3%BE%8C%AB'), 
urldecode('%F3%BE%8D%80'),
urldecode('%F3%BE%8D%81'),
urldecode('%F3%BE%8D%82'),
urldecode('%F3%BE%8D%83'),
urldecode('%F3%BE%8D%84'),
urldecode('%F3%BE%8D%85'),
urldecode('%F3%BE%8D%86'),
urldecode('%F3%BE%8D%87'),
urldecode('%F3%BE%8D%88'),
urldecode('%F3%BE%8D%89'),
urldecode('%F3%BE%8D%8A'),
urldecode('%F3%BE%8D%8B'),
urldecode('%F3%BE%8D%8C'),
urldecode('%F3%BE%8D%8D'),
urldecode('%F3%BE%8D%8F'),
urldecode('%F3%BE%8D%90'),
urldecode('%F3%BE%8D%97'),
urldecode('%F3%BE%8D%98'),
urldecode('%F3%BE%8D%99'),
urldecode('%F3%BE%8D%9B'),
urldecode('%F3%BE%8D%9C'),
urldecode('%F3%BE%8D%9E'), 
urldecode('%F3%BE%93%B2'), 
urldecode('%F3%BE%93%B4'),
urldecode('%F3%BE%93%B6'), 
urldecode('%F3%BE%94%90'),
urldecode('%F3%BE%94%92'),
urldecode('%F3%BE%94%93'),
urldecode('%F3%BE%94%96'),
urldecode('%F3%BE%94%97'),
urldecode('%F3%BE%94%98'),
urldecode('%F3%BE%94%99'),
urldecode('%F3%BE%94%9A'),
urldecode('%F3%BE%94%9C'),
urldecode('%F3%BE%94%9E'),
urldecode('%F3%BE%94%9F'),
urldecode('%F3%BE%94%A4'),
urldecode('%F3%BE%94%A5'),
urldecode('%F3%BE%94%A6'),
urldecode('%F3%BE%94%A8'), 
urldecode('%F3%BE%94%B8'),
urldecode('%F3%BE%94%BC'),
urldecode('%F3%BE%94%BD'), 
urldecode('%F3%BE%9F%9C'), 
urldecode('%F3%BE%A0%93'),
urldecode('%F3%BE%A0%94'),
urldecode('%F3%BE%A0%9A'),
urldecode('%F3%BE%A0%9C'),
urldecode('%F3%BE%A0%9D'),
urldecode('%F3%BE%A0%9E'),
urldecode('%F3%BE%A0%A3'), 
urldecode('%F3%BE%A0%A7'),
urldecode('%F3%BE%A0%A8'),
urldecode('%F3%BE%A0%A9'), 
urldecode('%F3%BE%A5%A0'), 
urldecode('%F3%BE%A6%81'),
urldecode('%F3%BE%A6%82'),
urldecode('%F3%BE%A6%83'), 
urldecode('%F3%BE%AC%8C'),
urldecode('%F3%BE%AC%8D'),
urldecode('%F3%BE%AC%8E'),
urldecode('%F3%BE%AC%8F'),
urldecode('%F3%BE%AC%90'),
urldecode('%F3%BE%AC%91'),
urldecode('%F3%BE%AC%92'),
urldecode('%F3%BE%AC%93'),
urldecode('%F3%BE%AC%94'),
urldecode('%F3%BE%AC%95'),
urldecode('%F3%BE%AC%96'),
urldecode('%F3%BE%AC%97'),
);
$icon3=$emo[rand(0,count($emo)-1)];
$icon4=$emo[rand(0,count($emo)-1)];
if($phanhoi == ' '.$icon3.' '.$icon4.'')
{
$a = array(' Em chưa được học câu đó - dạy cho em bằng ứng dụng SimSimi trên Android, iOS và Windows Phone nha ',' Cài đặt Bot SimSimi Miễn Phí Tại Website Http://AuTobotfb.com <3 a="" anh="" b="array_rand($a,3);" c="" ch="" cho="" d="" echo="" em="" hi="" huhu="" i="" icon3.="" icon4.="" icon="" kh="" l="" n="" ng="" nh="" p="" ph="" phanhoi.="" phanhoi="$a[$b[1]];" tr="" u="" v="" vta="" y="">


Hướng Dẫn Sử Dụng :

 1. Bạn Tạo 1 File Bất Kì Trên Hostting của bạn ( VD: VuTienAnh.Php)
 2. Chọn Và Dán 1 Trong 2 Code Phía Trên Vào Lưu Lại.
 3. Chạy Api : Http://DomainCuaBan/FileCuaBan.Php?VTA=LOVE&NHI=VTADZ
 4. VD : http://autobotfb.com/api/simicon.php?VTA=LOVE&NHI=VTADZ
Chú Ý : Nếu Key Sim Phía Trên Die Bạn Dùng Key Sau : 
e5fbeb60-09d7-40e3-96ef-7a6495da1832

Hoặc Bạn Cũng Có Thể Dùng Api Có Sẵn Phía Dưới :
Lời kết : Code Này mình sưu tầm được bởi a DuySexy Key Sim Bởi Bạn Phước Trung. 
Theo VuTienAnh.Pro

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Share GetLink Phim3s và PhimNhanh

Như Tiêu Đề Không Có Gì Để Nói Nữa Hết. :D 
Demo Đã Get:

< ?php
$url = Puaru_Vina4U($_GET['url']);
if (preg_match('|phim3s|',$_GET['url'])) 
{
if (preg_match("#videoUrl = '(.+?)';#is",$url, $_puaru)) 
{
echo $_puaru[1];
}
}
else
{
if (preg_match('#playlist: "(.+?)"#is',$url, $_puaru)) 
{
//echo $_puaru[1];
$hai = Puaru_Vina4U($_puaru[1]);
if(preg_match_all('#source file="(.+?)" label="(.+?)"#is',$hai, $_puaru))
{
    
     for($i = 0; $i < count($_puaru); $i++)
{
     $puaru[$_puaru[2][$i]] = $_puaru[1][$i]; 
    }
    echo json_encode($puaru);
    
    
}

}
}
function Puaru_Vina4U($site){
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Series 60; Opera Mini/6.5.27309/34.1445; U; en) Presto/2.8.119 Version/11.10');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 40);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $site);
  ob_start();
  return curl_exec ($ch);
  ob_end_clean();
  curl_close ($ch);
}
? >Hướng Dẫn Sử Dụng : 
 • Các Bạn Nên Host Tạo Mội File ( VD: Mình Sẽ Tạo Một File Tên VuTienAnh.php)
 • Sau Khi Tạo Xong File Như Bước 1, Các Bạn Coppy Code Phía Trên Dán Vào Và Lưu Lại.
 • Tiếp Theo Các Bạn Chạy Domain/VuTienAnh.php?url=Link_Phim. Để Get.

Trong Đó Link_Phim = Link Phim Tại Phim3s Và PhimNhanh 
VD :
Link Phimhttp://phimnhanh.com/xem-phim/kubo-va-su-menh-samurai-kubo-and-the-two-strings-2016#xem
Link Get : Domain/VuTienAnh.php?url=http://phimnhanh.com/xem-phim/kubo-va-su-menh-samurai-kubo-and-the-two-strings-2016#xem

Lời Kết : Mình Đã chia Sẻ cho bạn code và cách dùng nếu không hiểu bạn có thể comment xuống phía dưới để mình giải đáp :D cảm ơn!

Code By Puaru - V4Team

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Share Bộ Ebook Lập trình PHP

Xin chào các bạn, Hôm Nay Blog VuTienAnh Sẽ Chia Sẻ Bộ Ebook Lập trình PHP Cho Các Bạn Tham Khảo :D.

Lời KếtNếu bạn nào đam mê lập trình thì bộ Ebook này có thể giúp ích cho các bạn rất nhiều , nếu biết php chúng ta có thể tự tạo ra 1 công cụ hacking nào đó và giúp rất nhiều cho chúng ta trong lập trình web và tìm các lỗi của web :D.
Theo Forum NoName - Team.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Share Code GetLink PhimMoi.NET

Như Tiêu Đề Không Có Gì Để Nói Nữa Hết.

Demo Đã Get :
 PHP Code:

<?php
$url 
Puaru_Vina4U($_GET['url']);
if (
preg_match_all('#<script async="true" src="(.+?)"></script>#is',$url$_puaru)) 
{
$url Puaru_Vina4U($_puaru[1][2]);
if (
preg_match('#"height":360,"url":"(.+?)"},{"resolution":480,"type":"mp4","width":854,"height":480,"url":"(.+?)"},{"resolution":720,"type":"mp4","width":1280,"height":720,"url":"(.+?)"#is',$url$_puaru)) 
{
$puaru['360'] = $_puaru[1]; $puaru['480'] = $_puaru[2]; $puaru['720'] = $_puaru[3];
echo 
json_encode($puaru);
}
}
function 
Puaru_Vina4U($site){
    
$ch curl_init();
    
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERTRUE);
    
curl_setopt($chCURLOPT_USERAGENT'Opera/9.80 (Series 60; Opera Mini/6.5.27309/34.1445; U; en) Presto/2.8.119 Version/11.10');
    
curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT40);
    
curl_setopt($chCURLOPT_COOKIEFILE"cookie.txt");
    
curl_setopt($chCURLOPT_URL$site);
    
ob_start();
    return 
curl_exec ($ch);
    
ob_end_clean();
    
curl_close ($ch);
}
?>
Theo Puaru - V4 Team

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Share Full Bộ Giáo Trình Lập Trình Web Phần 1

Xin Chào Các Bạn, Hôm Nay Blog VuTienAnh Sẽ Chia Sẻ Cho Bạn Một Bộ Giáo Trình Về Lập Trình Web Nâng Cao! Để Cho Các Bạn Tham Khảo Qua :D.
Lưu Ý : Ở phần này có bộ giáo trình PHP cơ bản và nâng cao
Học lập trình web Miễn Phí

Lời Kết : Chúc các bạn học tập vui vẻ , và gặt hái được thật nhiều kiến thức nhé!

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Share Code Get Token Hàng Loạt Facebook

Xin Chào! Tools Get Token Hàng Loạt Chắc Các Bạn Cũng Đã Biết Đến :D, Được Dùng Để Cho Bạn Nào Có Số lượng clone Khủng mà lười login từng Acc Để Get :D Hôm Nay Blog VuTienAnh Sẽ Share Cho Bạn Bộ Code Get Token Hàng Loạt Facebook .

Về Chức Năng Get token full quyền sll.Có 2 loại là Facebook for IOS và facebook for Android
Lời Kết: Mình Mong Rằng Bài Viết Này Sẽ Có Ích Với Bạn. Nhớ Ủng Hộ Blog Bằng 1 Share Nha :D. Chúc Các Bạn Thành Công :D - Bài Viết Bởi VuTienAnh.Pro
Theo : Nguyễn Duy Doanh - DoanhDz.Com

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

PHP - Những điều có thể bạn chưa biết

Xin chào các bạn, hôm nay blog VuTienAnh sẽ chia sẻ cho các bạn 6 điều có thể bạn chưa biết về PHP.


Thủ thuật khi lập trình PHP
1- Khi echo thay thế print:

Echo luôn luôn hoạt động nhanh hơn print, vì echo không có return gì cả, trong khi print thì luôn return true hay false ( 0 | 1)


<?php
print('Hello, xxxx');

echo "Hello, xxxx";
?>

2- Nháy đơn luôn nhanh hơn nháy kép:
Xét ví dụ sau:

<?php
$abc = 'bbb';
$a = 'abcdef'. $abc;
$b = "abcdef $abc";
?>
Vì nháy kép luôn kiểm tra nội dung bên trong có cái nào là biến hay không. Trong khi nháy đơn thì không kiểm tra, vì nội dung bên trong nháy đơn chắc chắn là chuỗi.


3- Vòng lặp for trong PHP
Mỗi khi thực hiện vòng lặp for() để duyệt một phần tử mảng. Ta thường sử dụng hàm count để đếm số lượng của các phần tử trong mảng. Điều này sẽ làm cho ứng dụng của chúng ta trở nên chậm chạp. Vì lý do mỗi lần thực hiện việc kiểm tra điều kiền thì ta lại phải gọi lại hàm count để đếm số phần tử trong mảng.
Cụ thể:

<?php
for($i=0; $i<=count($a); $i++){
// Hành Động...
}
?>
Cải tiến:

<?php$b = count($a);
for($i=0; $i<=$b; $i++){
// Hành động...
}

?>
4- Đừng back folder khi gọi lại file:
Thói quen back folder của một số lập trình viên cần phải xem xét lại vì. Khi back folder. Hệ thống phải cần thời gian tìm kiếm và định hình đường dẫn. Điều đó sẽ làm cho ứng dụng tốn tài nguyên trong việc thực hiện thao tác này.
Cụ thể:
<?php
include '../../path/a.php';

?>
mã cải tiến

<?php
include BASE.'/path/a.php';

?>
BASE là 1 hằng được định nghĩa từ đầu để chỉ ra đường dẫn vật lý tới thư mục của ứng dụng.

5- Nối chuỗi bằng dấu "," sẽ nhanh hơn dấu "."
Thói quen khi lập trình PHP thường là nối chuỗi và biến bằng dấu “.”. Nhưng thực tế là khi nối chuỗi bằng dấu “,” thì tốc độ xử lý của ứng dụng sẽ được cải tiến và nhanh hơn rất nhiều. Tác giả của bài viết này cũng đã thực hiện ứng dụng để chứng minh điều đó.
Click Xem Thêm

<?php
echo $str1 . $str2;
echo $str1 , $str2; // Nhanh hơn

?>
6- Luôn dùng dấu nháy để truy cập khóa của 1 mảng:
Thực tế là các lập trình viên hay bỏ qua điều này vì sự rườm rà của cách viết. Nhưng nếu không có nó thì ứng dụng sẽ lại chậm đi một chút. Vì khi đó nó sẽ xem khóa đó là 1 hằng, và tìm xem có hằng nào định nghĩa hay ko? như vậy sẽ làm code chạy chậm đi do phải mất thời gian xử lý tác vụ biên dịch hằng.
Ví dụ:
<?php
$a = $b['abc']; // nhanh hơn


$a = $b[abc];

?>

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Share Full Khóa Học TreeHouse (CSDL - JAVA - Android - PHP - AngularJS ...) - Team TreeHouse

Chào Các Bạn Chắc Hẳn Ai Cũng Muốn Học Lập Trình WebSite Một Cách Đơn Giản Nhất - Nhưng Tài Liệu Để Học Tìm Kiếm Rất Khó Nên Hôm Nay Blog VuTienAnh Xin Chia Sẻ Full các Khóa học Của Team TreeHouse. Cho Các Bạn :D.
Đây Là Các Khóa Học Mới Nhất Của Tree house Gồm Rất Nhiểu Lĩnh Vực 

Khóa học bao gồm: 
 1. CSDL
 2. JAVA
 3. Android
 4. PHP
 5. Angularjs
 6. Wordpress
 7. SEO Basic
 8. Nodejs
 9. Responsive
 10. Và các khóa học khác

Lời Kết: Mình Mong Rằng Bài Viết Này Sẽ Có Ích Cho Bạn, Ủng Hộ Blog Bằng 1 Like Và Share Để Blog Có Động Lực Chia Sẻ Nha!!
Bản quyền thuộc về Treehouse - Share by ThanhtrungIT.Com

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Share Code SimSimi Inbox FaceBook Cá Nhân Và FanPage

Chắc hẳn các bạn cũng đã từng biết đến simsimi - một chú robot chat cực pro nhỉ. Hôm nay blog sẽ share cho các bạn một bộ code simsimi trả lời tin nhắn facebook cho cá nhân hoặc fanpage luôn :D
Code Gồm 2 Loại Như Mình Đã Nói Là :

 1. Dành Cho Tài Khoản Cá Nhân.
 2. Dành Cho FanPgae.
Trước Hết Cái Ảnh Demo Đã Nhỉ :v :
Giờ Thì Tải Code Nào :


Hướng Dẫn Sử Dụng :
Các Bạn Tải Code Trên UpLoad Nên Host Chỉnh Lại Token Theo Đúng Hd Trong Code :D 
Get Token Iphone Tại Đây
Sau Khi Cài Đặt Xong nhớ Chạy Cron File Đó Nhé! Cron Càng Nhanh Trả Lời Càng Nhanh!

Lời Kết : Mình Mong Rằng Bài Viết Này Sẽ Có Ích cho Bạn :D. Nhớ Like Và Share Bài Viết Để Blog Có Thêm Động Lực Chia Sẻ Nha :D 
Code By _Alone_Boy_ - V4 Team